Uslovi korišćenja


Uslovi Korišćenja

Uslovi korišćenja usluge za platforme Yellow Pages i Shopping Center Online
verziju 1.0 – ažurirani 25. septembra 2023

Ovi uslovi i odredbe („Uslovi korišćenja usluge“) utvrđuju odredbe i uslove za korišćenje Shopping Center-a Online („Sajt“) i bilo koju funkcionalnost, poddomen, sadržaj (osim kako je navedeno u nastavku), karakteristike, proizvode, usluge (uključujući Usluge), mediji, aplikacije ili rešenja koja se nude na ili preko Sajta i/ili preko bilo kog načina, medija, platforme ili formata (u daljem tekstu zajednički nazvani „Platforma“ / „Shopping Center platforma“).

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

  • Aneto AI, Mat. br. 21950637 kompanija registrovana sa sedištem u Srbiji, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10ž/VP lokal 35, Novi Beograd. i
  • Svakog korisnika (fizičkog i pravnog lica) internet portala i mobilne aplikacije (u daljem tekstu Korisnik usluga zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmenta platformi na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora)

Ovi Uslovi korišćenja usluge primenjuju se na sve korisnike Platforme, uključujući, bez ograničenja, sve korisnike koji posećuju Platforme (yell.rs ; yellshops.com. i CRM) i svakog korisnika koji pristupa Platformi i kreira nalog na Platformi da bi koristio Usluge koje se zajednički nazivaju „vi“, „vaš ,“ ili „Korisnik(i).“ Ovi Uslovi korišćenja usluge zajedno sa Politikom privatnosti, i svim drugim uslovima, pravilima, politikama ili smernicama uključenim u ove Uslove korišćenja usluge ili Politiku privatnosti referencom i/ili kako se ažuriraju na Platformi ili vam se na drugi način saopštavaju s vremena na vreme (uključujući uslove i odredbe drugih platformi trećih strana koje se mogu koristiti ili kojima se može pristupiti za dobijanje pristupa Platformi ili korišćenje Usluga na Platformi (zajedno nazvane „Uslovi platforme“) definišu odnos između vas i Yellow Pages-a i Shopping Centra (u zvisnosti na kojem satu koristite usluge), i upravljaće vašim korišćenjem Platforme i Usluga (definisanih u nastavku) koje se na njoj nude. Vaš pristup Platformi i korišćenje Usluga zavisi od vašeg prihvatanja Uslova Platforme, a takvo prihvatanje Uslova Platforme predstavlja pravno obavezujući sporazum između vas i Platforme („Ugovor“). Stoga, odvojite vreme da pročitate Uslove platforme u celosti.

S vremena na vreme, ažurirane verzije Uslova platforme mogu biti dostupne kao što je gore navedeno za vašu referencu. Posetom i pristupom Platformi, pružanjem vaših ličnih podataka (kao što je definisano u Politici privatnosti), korišćenjem ponuđenih usluga ili na drugi način potpisivanjem vašeg ugovora kada vam je opcija predstavljena, vi izričito prihvatate i saglasni ste sa uslovima Platforme. Ako se ne slažete sa bilo kojim od Uslova ili ne želite da budete obavezani njima, molimo vas da ne koristite Platformu ni na koji način.

Kada govorimo o 'Shopping Center', 'mi', 'nas' i 'naš', zajednički mislimo na Aneto Artifical Intelligence, kompaniju sa sedištem u Srbiji, i sve njene filijale koje su licencirane za hostovanje Platforme i nuđenje usluga. Molimo pogledajte odeljak „O Shopping Center-u“ ovih Uslova korišćenja da biste saznali više o Shopping Centeru.

Svi izrazi napisani velikim slovom su definisani/imaju značenje koje im je dodeljeno u okviru ovih Uslova korišćenja usluge. Drugim rečima, ako ovde pronađete reč koja ima prvo slovo veliko, onda to znači da smo objasnili značenje koje reč ima u kontekstu ovih Uslova korišćenja usluge i/ili Uslova platforme; ako ne ovde, onda će to biti navedeno u relevantnim Uslovima platforme – kada se u ovim Uslovima korišćenja usluge pozivamo na takav termin, pokušaćemo da navedemo gde u Uslovima platforme možete pronaći značenje/definiciju.

O Shopping Centeru: Shopping Center platformu poseduje, upravlja, upravlja i nudi Aneto  Artifical Intelligence, kompanija sa sedištem u Srbiji, sa registrovanom kancelarijom na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10ž/VP lokal 35, Novi Beograd.

Usluge platforme: Shopping Center je platforma korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije proizvoda na internet, koja nudi usluge informacije o firmi i online prodavnice, i ostale internet usluge koje koriste veštačku inteligenciju da pomognu korisnicima u generisanju sadržaja za određene svrhe („Generisani sadržaj“) kao odgovor na sadržaj koji je uneo korisnik („Unos korisničkog sadržaja“).

U svrhu Uslova Platforme, upotreba termina „Usluge platforme“ / „Usluge“ će uključivati sve usluge navedene u ovom odeljku i takve druge proizvode ili usluge koje Shopping Center može ponuditi preko i/ili u vezi sa Platformom.

Podobnost i pristup platformi: Platforma je namenjena za pristup i korišćenje od strane korisnika starijih od 18 godina. Ako nemate najmanje 18 godina, zabranjen vam je pristup ili korišćenje Platforme. Korisnici mogu biti i fizička i pravna lica. Pristupanjem ili korišćenjem Platforme, izjavljujete i garantujete da imate najmanje 18 godina i da imate pravo, ovlašćenje i kapacitet da prihvatite ove Uslove Platforme i da ih se pridržavate.

Vaši nalozi: Da biste koristili određene Usluge, možda ćete morati da kreirate nalog na Platformi. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti vaših akreditiva za prijavu i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom. Saglasni ste da ćete odmah obavestiti Aneto AI o svakom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili bilo kom drugom narušavanju bezbednosti.

Korišćenje Platforme: Korišćenje Platforme podleže svim važećim zakonima i propisima. Ne smete: (a) prenositi softver ili podatke koji sadrže viruse, crve ili druge štetne komponente; (b) manipuliše cenama ili ometa unose drugih korisnika; (c) objavljivati sadržaj ili stavke u neprikladnim kategorijama ili oblastima na Platformi; (d) krše prava trećih lica.

Ukidanje naloga: Shopping Center zadržava pravo da ukine vaš nalog i pristup Uslugama iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kršenje ovih Uslova platforme.

Intelektualna svojina i licenca: Sva prava intelektualne svojine u vezi sa platformom i uslugama pripadaju Aneto AI  ili njegovim davaocima licence. Daje vam se ograničeno, neekskluzivno, opozivo i neprenosivo pravo da koristite Platformu i Usluge u lične, nekomercijalne svrhe, u skladu sa Uslovima Platforme.

Žalbe u vezi sa korišćenjem intelektualne svojine treće strane: Ako verujete da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja povredu autorskih prava, ili da su vaša prava intelektualne svojine na neki drugi način povređena, odmah nas kontaktirajte.

Vlasništvo nad intelektualnom svojinom: Sva prava, vlasništvo i interes za i za Platformu i Usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve modifikacije, ažuriranja, nadogradnje, poboljšanja, nova izdanja i nove verzije Platforme i Usluga, i sva  prava intelektualne svojine, vlasništvo su Aneto AI.

Prava: Aneto AI zadržava pravo da izmeni ili prekine, privremeno ili trajno, Platformu ili Usluge (ili bilo koji njihov deo) sa ili bez obaveštenja u bilo kom trenutku. Aneto AI neće biti odgovoran prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, suspenziju ili prekid Platforme ili Usluga.

Autorska prava: Ugovorne strane su saglasne da će autorsko pravo na dizajn koji je pripremio Aneto AI za internet ostati njegova svojina, te da će informacije, oglasi, video oglasi, web sajt, i sve drugo što je pravio biti autorsko pravo izdavača i ne mogu biti emitovani i reprodukovani bez njegovog pristanka. U slučaju ugovaranja prikazivanja brendova, korisnik garantuje da je ovlašćeni predstavnik, zastupnik ili ima pravo da prodaje proizvode predmetnog brenda.

Oglašavanje: za oglašavanje ili postavljanje proizvoda u Platformu neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga). Registracija se obavlja prijavom na sistem tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Platformi, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od Platforme. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga se obavezuje da samostalno postavlja svoje podatke, prodavnicu i proizvode po uputstvu sa platforme. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas ili proizvod, može biti samo pravno lice, a  ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na platformu. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama platforme, na sajtu yell.rs i yellshops.com, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta.
Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa YellShops, onoga momenta kada dobijemo prijavu ili pronađemo na proverama,  uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

Kada počinje oglašavanje: Oglašavanje je zaključeno, istog dana kada je Komitent postavio podatke i/ili uplatio ponuđeni iznos, a stupa na snagu odmah po uplati. Oglašavanje važi za period od jedne godine dana, sem ako nije drugačije definisano. Oglašavanje se nastavlja automacki dok komitent sam ne prekine.

Raskid: Ugovorne strane su saglasne da Izdavač može prekinuti oglašavanje bez obaveze posebnog obaveštavanja komitenta, ako komitent ne izvrši plaćanje utvrđeno cenovnikom, ako materijal koji komitent pošalje ne odgovara uredničkoj politici Shopping Center Online (korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji,konkurencija  Shopping Center Online, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu) i ako nije u skladu sa uslovima korišćenja portala.
Oglašavanje se može raskinuti pismenom izjavom volje jedne strane upućene drugoj ugovornoj strani. Smatra se da je oglašavanje, ugovor, raskinut onog dana kada je druga strana primila obaveštenje poslato poštom, e-mailom ili uručeno lično uz potpis primaoca. Ukoliko ni jedna strana, najmanje 30 (trideset) dana pre isteka ugovora, pismeno ne obavesti drugu stranu o raskidu ugovora, smatraće se da je ugovor automatski produžen na nov period od 1 godine.

Dostupnost platforme: Ne garantujemo da će Platforma ili Usluge biti dostupne bez prekida ili da će biti bez grešaka, i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar, kašnjenje u radu ili prenosu, komunikacionu liniju neuspeh, krađa ili uništenje ili neovlašćeni pristup ili izmena bilo kog korisničkog sadržaja.

Cene, plaćanja i refundacije: Neke od usluga mogu biti predmet naknade. Sve cene su u dinarima i uključuju PDV, ako je primenjivo. Plaćanja se mogu izvršiti putem načina plaćanja koje je platforma prihvatila. Ne vršimo povraćaj sredstava za kupljene Usluge osim ako nije drugačije navedeno u Uslovima platforme.

Komunikacije: Saglasni ste da primate elektronske komunikacije od Shopping Centra. Ova komunikacija će uključivati obaveštenja o novim funkcijama, promenama Uslova platforme i druge informacije o Uslugama. Ako ne želite da primate ova saopštenja, možete da odustanete prateći uputstva navedena u komunikaciji.

Politika privatnosti: Naša politika privatnosti, koja je referencom uključena u ove Uslove korišćenja usluge, opisuje kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, upravljamo i čuvamo vaše lične podatke.

Povratne informacije: Ako nam date povratne informacije, ideje ili sugestije u vezi sa Platformom ili Uslugama („Povratne informacije“), slažete se da smo slobodni da koristimo bilo koje Povratne informacije na bilo koji način koji smatramo prikladnim.

Zabranjena upotreba: Ne smete da koristite Platformu ili Usluge u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima Platforme. Ne smete da koristite Platformu ili Usluge na bilo koji način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili naruši Platformu ili da ometa korišćenje i uživanje Platforme od strane bilo koje druge strane.

Povezane veb lokacije: Platforma može da sadrži veze ka veb lokacijama trećih strana. Ove veze su date samo za vašu pogodnost. Mi nemamo kontrolu nad ovim veb lokacijama i nismo odgovorni za sadržaj takvih veb lokacija. Naše uključivanje linkova ka takvim veb lokacijama ne implicira bilo kakvu podršku, pripadnost, sponzorstvo, odobrenje ili usvajanje takvih veb lokacija ili informacija sadržanih na njima.

Odricanje odgovornosti: PLATFORMA I USLUGE SE PRUŽAJU „KAKO JESU“ I „KAKO JE DOSTUPNO“. SHOPPING CENTER NE PREDSTAVLjA NI GARANTUJE DA ĆE PLATFORMA ILI USLUGE ZADOVOLjATI VAŠE POTREBE ILI DA ĆE KORIŠĆENjE PLATFORME ILI USLUGA BITI NEPREKIDNOM ILI BEZ GREŠAKA.

Obeštećenje i oslobađanje: Saglasni ste da ćete Aneto AI, njegove filijale, službenike, direktore, zaposlene, agente, predstavnike, davaoce licenci i dobavljače trećih strana obeštetiti i držati ih bezobaveynim od i protiv svih gubitaka, troškova, šteta i troškova, uključujući advokatske naknade, koje proizilaze iz bilo kakvog kršenja ovih Uslova platforme od strane vas ili bilo kog drugog korisnika vašeg naloga, bilo da se radi o ovlašćenoj ili neovlašćenoj upotrebi.

Ograničenje odgovornosti: ANETO, SHOPPING CENTER ILI NjEGOVA POVEZANA LICA, SLUŽBENIKE, DIREKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI, PREDSTAVNICI, DAVATELjI LICENCE ILI DOBAVLjAČI TREĆIH LICA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJI DIREKTIVNI, DIREKTNI, DIREKTNI, DIREKTNI, DIRECT, IN. ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ILI BILO KOJI DRUGI ŠTETE BILO KAKVE, UKLjUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, GUBITAK KORIŠĆENjA, GUBITAK DOBITI ILI GUBITAK PODATAKA, BILO U AKCIJI UGOVORA, ODELjKA (UKLjUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA NEMAR) ILI BILO KOJE DRUGO, BEZ  ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENjA PLATFORME ILI USLUGA.

Važeći zakoni i nadležnost: Ovi Uslovi platforme i svaki spor ili zahtev koji proizilazi iz ili u vezi sa njima ili njihovim predmetom ili formiranjem (uključujući vanugovorna potraživanja ili sporove) biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Italije. Strane neopozivo pristaju na isključivu nadležnost sudova koji se nalaze u Beogradu, Srbija za rešavanje bilo kog spora ili potraživanja koji proističe iz ili u vezi sa ovim Uslovima Platforme ili njihovim predmetom ili formiranjem.

 Opšte odredbe: Ako se bilo koja odredba ovih Uslova Platforme smatra nevažećom ili neprimenljivom, takva odredba će biti ograničena ili eliminisana do potrebnog minimuma, a preostale odredbe ovih Uslova Platforme će ostati na snazi. Ovi Uslovi Platforme čine ceo ugovor između vas i Shopping Center-ja i regulišu vaše korišćenje Platforme i Usluga, zamenjujući sve prethodne sporazume između vas i Shopping Centera u vezi sa Platformom i Uslugama.

Kontakt za korisničku podršku/upit: Ako imate bilo kakva pitanja, nedoumice ili žalbe u vezi sa platformom, uslugama ili uslovima platforme, možete nas kontaktirati koristeći kontakt informacije navedene u odeljku „Kontaktirajte nas“ ovih Uslova platforme.

Kontaktirajte nas: Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovim Uslovima Platforme ili Platforme, kontaktirajte nas na: info@aneto.rs


Politika privatnosti

Shopping Center politika privatnosti
Verzija 1.0 – ažurirano 25. septembra 2023

I. OPŠTI USLOVI PRIVATNOSTI

Pored naših Uslova korišćenja usluge, Aneto AI poštuje vašu privatnost i posvećen je njenoj zaštiti. Ova Politika privatnosti („Politika”) objašnjava vrste informacija koje Aneto AI prikuplja kada koristite Shopping Center platformu (kao što je definisano u Uslovima korišćenja usluge) koja je navedena u ovoj Politici, kako prikupljamo, koristimo, delimo i čuvamo takve prikupljene informacije, a takođe objašnjava razloge za prikupljanje takvih informacija, vaša prava na privatnost i izbore koje imate u vezi sa vašim informacijama koje nam šaljete kada koristite Usluge.

Radi lakšeg snalaženja, upotreba izraza „Aneto AI“, „mi“, „nas“ i/ili „naš“ odnosi se na Aneto AI, kompaniju osnovanu prema zakonima Srbije, koja se nalazi u Srbiji i sve njene filijale koje su licencirane za hostovanje Platforme i nuđenje usluga. Slično tome, upotreba izraza „vi“, „vaš“ i/ili „Korisnik(i)“ odnosi se na sve korisnike Platforme (kao što je preciznije definisano u našim Uslovima korišćenja usluge).

Usluge su regulisane ovom Politikom, Uslovima korišćenja usluge i svim drugim pravilima, smernicama ili smernicama objavljenim na platformi koje se odnose na vas. Pažljivo pročitajte ovu Politiku pre nego što pristupite našoj platformi i koristite Usluge. Pristupanjem i korišćenjem platforme i pružanjem vaših ličnih podataka (definisanih u nastavku) ili na drugi način davanjem pristanka kada vam je opcija predstavljena, pristajete na prikupljanje, korišćenje, otkrivanje, deljenje i zadržavanje informacija opisanih u ovoj Politici, Uslove korišćenja usluge i bilo koja druga pravila, politike ili smernice objavljene na platformi koje se primenjuju na vas (pod zajedničkim nazivom „Uslovi platforme“), a Aneto AI odriče svake odgovornosti koja proističe iz takvih radnji. Ako ste nenamerno dostavili lične podatke Aneto Artifical Intelligence

Ako bilo koja informacija koju ste dali ili otpremili na platformu krši Uslove platforme, od Aneto AI će se možda tražiti da izbriše te informacije nakon što vas obavesti i opozove vaš pristup platformi, ako je potrebno.

Termini koji se koriste velikim slovom, ali nisu definisani u ovoj politici, mogu se naći u našim Uslovima korišćenja usluge.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici, kontaktirajte nas na info@aneto.rs

II. PRIMENLjIVOST

Ova Politika se primenjuje na sve korisnike Platforme i na informacije o Korisnicima koje su prikupljene preko Platforme.

III. PRISTUP

Da biste vam omogućili pristup i pregled Platforme, morate kreirati nalog i registrovati se na našoj Platformi. Da biste kreirali nalog, morate da navedete određene lične podatke kako se zahteva u trenutku registracije. Aneto AI može, u budućnosti, uključiti druge opcione zahteve za informacijama od vas kako bi pomogao Aneto AI da prilagodi Platformu kako bi vam pružio personalizovane informacije. Aneto AI može da vodi evidenciju o telefonskim pozivima ili e-porukama koje ste primili ili poslali da biste uputili zahteve, povratne informacije ili druge svrhe u cilju efikasnog i efikasnog pružanja Usluga.

IV. KORIŠĆENjE PLATFORME/USLUGA OD DECE

Kao što je navedeno u našim Uslovima korišćenja usluge, Platforma je namenjena za pristup i korišćenje samo od strane korisnika (kao što je definisano u našim Uslovima korišćenja usluge).

Mi ne prikupljamo svesno lične informacije od deteta. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je vaše dete dalo takve lične podatke, kontaktirajte nas na  info@aneto.rs. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od deteta, preduzećemo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Kad god pominjemo „dete“ ili „decu“ u ovoj politici, mislimo na dete mlađe od 18 godina.

V. KONTROLOR

Aneto AI je kontrolor ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje u vezi sa korišćenjem Platforme i pružanjem Usluga na Platformi. Vrsta ličnih podataka koje prikupljamo u vezi sa takvim korišćenjem je detaljno opisana u nastavku.

VI. LIČNA INFORMACIJA

„Lični podaci“ označavaju podatke koji identifikuju korisnika, kao što su ime, prezime, adresa e-pošte i/ili broj telefona, kao i sve druge informacije klasifikovane kao „lični podaci“ prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i /ili druge ekvivalentne ili slične zakone („Zakoni o zaštiti podataka“), obezbeđene u trenutku pristupa Platformi ili tokom registracije.

„Osetljive lične informacije“ obuhvataju (i) lozinke i finansijske podatke (isključujući poslednja četiri broja kreditne/debitne kartice); (ii) fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ili društvene podatke pojedinca; (iii) podatke koji se odnose na zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju pojedinca; (iv) podatke koji se odnose na političke, filozofske ili verske stavove; i (v) podatke koji se odnose na članstvo u sindikatu.

VII. PRIKUPLjANjE INFORMACIJA

Prikupljamo vaše lične podatke kada se registrujete na našoj Platformi, kada koristite Usluge na Platformi i kada posećujete stranice na Platformi ili stranice određenih Aneto AI partnera. Možemo kombinovati informacije o vama koje imamo sa informacijama koje dobijamo od poslovnih partnera ili drugih kompanija. Kada se registrujete, tražimo vaše ime, adresu e-pošte, datum rođenja, pol, poštanski broj, zanimanje, delatnost i lične podatke. Jednom kada se registrujete kod nas i koristite naše Usluge, za nas više niste anonimni.

VIII. UPOTREBA INFORMACIJA

Koristimo vaše lične podatke da ispunimo vaše zahteve za proizvode i usluge, da poboljšamo naše usluge, da personalizujemo oglašavanje i sadržaj koji vidite, da vas kontaktiramo, da sprovedemo istraživanje i da obezbedimo anonimne izveštaje za interne i eksterne klijente.

IX. RAZMENA I DISEMINACIJA INFORMACIJA

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo, ne delimo, ne trgujemo ili ne dajemo vaše lične podatke trećim licima bez vašeg izričitog pristanka. Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim licima samo na načine koji su opisani u ovoj Politici.

X. ČUVANjE I BRISANjE

Čuvamo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružili Usluge ili u druge suštinske svrhe, kao što su poštovanje naših zakonskih obaveza, rešavanje sporova i sprovođenje naših politika.

XI. BEZBEDNOST

Bezbednost vaših ličnih podataka nam je važna. Kada unesete osetljive informacije (kao što je broj kreditne kartice) u naše obrasce za registraciju ili porudžbine, mi šifrujemo te informacije pomoću tehnologije Secure Socket Laier (SSL).

XII. PRAVA KORISNIKA

U skladu sa zakonima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup, ispravljanje, brisanje vaših ličnih podataka, ograničavanje obrade, prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka.

XIII. IZMENE OVE POLITIKE

Zadržavamo pravo da promenimo ovu Politiku u bilo kom trenutku, pa vas molimo da je često pregledate. Ako unesemo materijalne promene u ovu Politiku, obavestićemo vas ovde, putem e-pošte ili obaveštenjem na našoj početnoj stranici.

XIV. KONTAKTI

Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija u vezi sa našom politikom, slobodno nas kontaktirajte na info@aneto.rs